031 22 94 614
Meniu

Termeni și condiții generale program de loialitate Astratex Club


Data:4.5.2021

I. Dispoziții generale

 1. Aceste condiții generale ale programului de loialitate Astratex club (denumit în continuare „GTC”) reglementează drepturile și obligațiile legate de apartenența la programul de loialitate Astratex club.
 2. Semnificația și scopul programului de loialitate Astratex club este de a oferi beneficii peste standard pentru toți clienții fideli ai magazinului online Astratex.ro, constând în principal în posibilitatea de a obține o recompensă sau bonus în numerar și alte beneficii.
 3. Programul de loialitate Astratex club este oferit doar anumitor persoane, pentru uz personal. Nu este disponibil persoanelor juridice, companiilor și asociațiilor.
 4. Aceste GTC sunt valabile de la data de 05.05.2021.


II. Definiții ale termenilor

E-shop – magazinul online www.astratex.ro
Program - program de fidelizare Astratex club.
Vânzător - societatea comercială ASTRATEX sro, înscrisă în registrul comercial menținut de Tribunalul Municipal din Praga, secțiunea B, inserție 27623, sediu social: Na Maninách 315/4, Holešovice, 170 00 Praga 7, număr de identificare: 25944355, reprezentată de Ing. Petr Vít. Vânzătorul este, de asemenea, operatorul magazinului online.
Partea interesată / Solicitant - orice client al Vânzătorului - o persoană fizică cu vârsta de peste optsprezece ani (18) sau orice persoană juridică care își exprimă interesul de a fi membru al Programului.
Contract de cumpărare - contract încheiat între vânzător și cumpărător, prin intermediul magazinului
online (e-shop), al cărui obiect este achiziționarea de bunuri.
Bunuri - produse pe care vânzătorul le oferă spre vânzare prin intermediul magazinului online.
Cod civil - Legea nr. 89/2012 Coll., Cod civil.


III. Stabilirea calității de membru al programului

 1. Calitatea de membru al programului este gratuită și se creează prin înregistrarea la program prin intermediul magazinului online, așa cum este prezentat mai jos.
 2. Pentru înregistrare solicitantul trebuie să completeze în mod corespunzător formularul electronic de înregistrare (înregistrarea nu este posibilă fără completarea câmpurilor marcate ca „obligatorii”). Prin completarea înregistrării, solicitantul confirmă că toate informațiile furnizate de acesta în formular sunt adevărate. Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea solicitantului în program sau de a anula calitatea de membru a acestuia dacă rezultă că datele completate, de către solicitant, în câmpurile marcate ca „obligatorii” sunt incorecte sau nu sunt adevărate.
 3. După completarea formularului de înregistrare, confirmarea corectitudinii datelor introduse și verificarea cu succes de către Vânzător, solicitantului i se va trimite un e-mail de confirmare cu un link de activare la adresa de e-mail introdusă de acesta. Prin introducerea link-ului de activare în orice browser web, Partea interesată finalizează procesul de înregistrare, iar Vânzătorul îi va pune la dispoziție contul său personal de membru (denumit în continuare „Cont de membru”).
 4. Dacă solicitantul nu finalizează înregistrarea în cel mult treizeci (30) de zile calendaristice de la livrarea e-mailului cu linkul de activare, procesul de înregistrare a solicitantului va fi încheiat, iar datele solicitantului specificate în formularul de înregistrare nu vor fi înregistrate ulterior sau procesate în alt mod de către Vânzător - acesta va asigura eliminarea datelor din sistem.
 5. Solicitantul - membru al programului, se angajează să informeze Vânzătorul cu privire la orice modificare a datelor furnizate în timpul înregistrării și să facă această modificare fără întârziere (în detaliile de înregistrare din contul său de membru).
 6. Accesul la contul de membru se realizează prin intermediul site-ului web al magazinului online și este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă unică, introduse de Solicitant. Solicitantul - membru al programului, este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru a accesa contul său de membru, să îl protejeze de utilizarea abuzivă și să nu permită utilizarea contului său de membru de către terți.
 7. Solicitantul - Membru al programului înțelege că este posibil ca contul de membru să nu fie disponibil non-stop, în special datorită întreținerii necesare a echipamentelor hardware și software sau a întreținerii necesare a hardware-ului și software-ului terților.


IV. Specificațiile programului, Beneficii

 1. Partea interesată, înregistrată în Program, primește puncte (denumite în continuare „Puncte”) pentru achizițiile făcute de acesta conform Contractelor de cumpărare (valoarea prețului de achiziție pentru Bunurile achiziționate și plătite, după deducerea eventualelor reduceri, bonuri cadou achiziționate și costuri de transport), întotdeauna în conformitate cu condițiile enumerate pentru anumite bunuri pe care le cumpără de la Vânzător, la momentul încheierii Contractului de cumpărare. După încheierea Contractului de achiziție și trimiterea Bunurilor, Vânzătorul informează Solicitantul - membru al programului cu privire la alocarea Punctelor, pe care Solicitantul - membru al programului este îndreptățit să le folosească pentru a atrage beneficii în Program, numai după activarea lor. Vânzătorul acceptă activarea lor în ziua următoare zilei în care partea interesată are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare încheiat, având în vedere faptul că acesta a fost încheiat la distanță. Valabilitatea punctelor acordate, dacă acestea nu sunt utilizate în modul specificat în GTC, este limitată la o perioadă determinată de la achiziționarea lor, care este specificată mai jos (după expirarea lor, acestea nu vor fi luate în considerare). În cazul în care Solicitantul - membru al programului își exercită dreptul de a se retrage din Contractul de achiziție încheiat la distanță, Punctele alocate pentru achiziționarea Bunurilor returnate nu vor fi activate și Vânzătorul va anula alocarea acestora.
 2. În cazul în care partea interesată - membru al programului, în acord cu Vânzătorul (în conformitate cu condițiile stabilite de acesta în urma Contractului de cumpărare), solicită returnarea mărfurilor și schimbul acestora cu alte bunuri, condițiile aplicabile în ziua încheierii Contractului inițial de cumpărare sunt decisive pentru alocarea punctelor.
 3. Prin încheierea Contractului de cumpărare, Solicitantul nu are dreptul la alocarea sau activarea Punctelor de către Vânzător. Îndeosebi, Vânzătorul are dreptul să refuze alocarea sau activarea Punctelor, pentru Contractul de achiziție încheiat, dacă la încheierea acestuia Solicitantul - membru al Programului nu este conectat corespunzător în sistemul Vânzătorului sau dacă Solicitantul - membru al Programului acționează cu bună știință pentru a încălca Contractul de cumpărare.
 4. Vânzătorul se obligă să informeze Solicitantul - membru al Programului, despre numărul de Puncte obținute de acesta, întotdeauna după încheierea Contractului de cumpărare.
 5. Vânzătorul determină tipul și suma recompenselor. O prezentare actualizată a recompenselor și regulilor de utilizare a acestora sunt întotdeauna disponibile membrilor programului pe site-ul magazinului online. În special sunt acordate următoarele avantaje și beneficii:
   • Pentru fiecare (1) unitate a monedei în care se percepe prețul de achiziție al Bunurilor, în conformitate cu Contractul de cumpărare, Partea interesată - membru al Programului va colecta 0,08 Puncte
   • Membrii vor primi puncte pentru fiecare produs pe care-l achizitioneaza si il pastreaza, dupa autentificarea in cont. Punctele vor fi adaugate dupa perioada de returnare de 30 de zile.
   • Solicitanții - membrii Programului au opțiunea de a activa Punctele. Activarea Punctelor Solicitantului va determina ca Punctele Solicitantului să fie creditate în contul clientului înainte de expirarea perioadei inițiale de returnare de 30 de zile. Prin activarea punctelor, acestea vor fi creditate în programul de loialitate Astratex club al Solicitantului, dar nu mai devreme de 21 de zile de la expedierea Produselor. După activarea Punctelor, Solicitantul - membru al Programului, își pierde dreptul de a returna sau schimba Produsele.
   • Punctele câștigate de către Solicitant, în timpul afilierii sale la acest nivel de membru, au o dată de expirare de 180 de zile calendaristice de la alocarea lor, după această perioadă punctele expiră și nu mai pot fi folosite.
   • valabilitatea punctelor alocate este de 180 de zile calendaristice de la momentul activării acestora, conform prevederilor punctului 1 din prezentul GTC
 6. Informații despre numărul curent de Puncte alocate de către Vânzător pot fi găsite de către Solicitant - membru al programului, în contul său de membru.
 7. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica beneficiile individuale, de a modifica punctele alocate pe unitate de monedă.
 8. În cazul în care Produsele sunt returnate, din orice motiv, după creditarea Punctelor pentru achiziționarea acestor Produse și utilizarea acestora pentru achiziționarea altor Produse, Vânzătorul va returna prețul de achiziție pentru Produsele returnate redus cu valoarea monetară a punctelor (reducere din prețul de achiziție), care au fost aplicate unei alte achiziții a Solicitantului. Acest lucru nu se aplică returnării bunurilor din cauza unui defect al acestora.


V. Încetarea calității de membru al programului

 1. Calitatea de membru al Solicitantului - membru al Programului în cadrul Programului expiră în următoarele condiții (cu excepția cazului în care se prevede altfel):
  1. prin acordul vânzătorului și al solicitantului - membru al Programului,
  2. anularea înregistrării în Program efectuată de către solicitant - membru al programului,
  3. încetarea unilaterală a calității de membru de către Vânzător, trimisă părții interesate - membru al programului, la adresa de e-mail specificată de acesta în formularul de înregistrare. Vânzătorul este îndreptățit să înceteze calitatea de membru al oricărui Solicitant în conformitate cu prevederile prezentului GTC, chiar fără a da un motiv, dar mai ales în următoarele cazuri :
   • dacă Solicitantul - membru al programului furnizează informații incorecte sau false în timpul înregistrării,
   • dacă Solicitantul - membru al programului abuzează de avantajele oferite de către Vânzător,
   • dacă Solicitantul - membru al programului se înregistrează în mod repetat pentru Program, în special în scopul dobândirii a multiple beneficii oferite de Program; în cazul înregistrării repetate în program, Vânzătorul are dreptul să retragă beneficiile Programului deja furnizate Solicitantului - membru al programului;
   • dacă Solicitantul - membru al programului își revocă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal acordat Vânzătorului la înregistrarea în Program, sau dacă Solicitantul - membru al programului retrage domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal prelucrate în baza acordării consimţământului,
   • dacă Solicitantul - membru al programului nu folosește serviciile Programului,
   • dacă Solicitantul - membru al programului comite orice altă acțiune care încalcă prezentele condiții.
  4. încetarea/ oprirea Programului de către Vânzător.
 2. La încetarea calității de membru al solicitantului - membru al programului, accesul acestuia la contul de membru va fi dezactivat și toate drepturile solicitantului și ale Vânzătorului care decurg din calitatea de membru al programului și din aceste GTC vor expira, fără despăgubiri.


VI. Protecția datelor cu caracter personal

 1. Pentru înregistrarea în Program, fiecare solicitant își dă în mod expres consimțământul pentru a prelucra datele sale personale completate în formularul de înregistrare pe durata calității de membru al acestuia, dar nu mai mult decât până la retragerea consimțământului. Datele sunt prelucrate pentru activități din cadrul programului, crearea de sondaje, analize și statistici comerciale privind comportamentul de cumpărături, comportamentul din cadrul programului, trimiterea de mesaje comerciale și invitații la evenimente organizate de Vânzător.
 2. Solicitantul - membru al programului este îndreptățit să revoce în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, specificat la punctul 1 al acestui GTC. Odată cu revocarea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Vânzătorul își pierde dreptul de a prelucra datele personale ale Solicitantului - membru al programului, în scopurile specificate în consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. La o eventuală revocare a consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către solicitant - membru al programului, Vânzătorul are dreptul să continue procesarea datelor personale în legătură cu îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul Programului, în special, dar nu exclusiv pentru (i ) asigurarea funcționării corecte a Programului și a obligațiilor care decurg din Program, (ii) protecția drepturilor și intereselor legitime ale Vânzătorului (de exemplu, prelucrarea obligatorie a datelor cu caracter personal în scopuri statistice, colectarea datoriilor, prevenirea atacurilor etc.) și (iii) îndeplinirea obligațiilor impuse Vânzătorului de legislație, toate cel puțin pe durata calității de membru al Solicitantului - membru al Programului.
 3. În cazul în care Solicitantul - membru al programului își revocă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Vânzătorul nu îi va trimite mesaje comerciale și nici informații despre starea contului său de membru, dreptul la bonusuri financiare, dreptul la recompense și alte beneficii ale Programului; În cazul unui interes, solicitantul - membru al programului va căuta singur aceste informații fără o cooperare suplimentară a Vânzătorului (de exemplu, conectându-se la contul de membru).
 4. În cazul în care Solicitantul - membru al programului își revocă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sau dacă limitează domeniul de prelucrare a datelor cu caracter personal, prelucrate pe baza consimțământului acordat, Vânzătorul are dreptul să înceteze unilateral calitatea de membru al Programului.
 5. Informații detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vânzător, sunt disponibile aici: https://www.astratex.ro/informatii-privind-procesarea-datelor-cu-caracter-personal/


VII. Dispoziții finale

 1. Aceste GTC sunt valabile și eficiente așa cum sunt menționate pe site-ul Vânzătorului. Ne rezervăm dreptul de a modifica condițiile comerciale.
 2. Vânzătorul are dreptul să anuleze unilateral Programul în orice moment, chiar și fără a da un motiv. Membrii interesați ai programului vor fi informați cu privire la anularea programului, prin e-mail trimis la adresa de e-mail specificată în formularul de înregistrare, precum și printr-un anunț pe site-ul magazinului online.